Pravila SloFurs dogodkov in pogoji poslovanja

Namen dogodkov je pripraviti sproščeno in prijetno vzdušje vsem udeležencem, ki se jih odločijo udeležiti. Dogodke poskušamo voditi s čim manj formalnostmi in določenih pravil, saj se zanašamo na zdravo pamet vsakega posameznika. Kljub temu smo opazili potrebo po določitvi nekaterih osnovnih pravil, ki bodo preprečila morebitne organizacijske, vedenjske in zakonske zaplete. Pravila so zapisana okvirno, vsebujejo smernice za določene vnaprej pričakovane primere, v vseh drugih primerih predvsem veljajo prva tri pravila. V splošnem velja, da boste s kratkim razmislekom vedeli, kaj je primerno in kaj ne. Če ste v dvomih, vprašajte organizatorje.

V času vsakega dogodka so veljavna najnovejša objavljena pravila ob začetku dogodka. Zaradi preglednosti se v besedilu uporabljajo oblike za moški spol.

S spletno prodajo na tej strani upravlja Društvo SloFurs, Gregorčičeva ulica 33, 5000 Nova Gorica, matična številka: 4121988000, davčna številka: 73456012, ki je obenem tudi ponudnik storitev (v nadaljevanju tudi prodajalec).

I. Osnovna pravila

 1. Organizatorji in druge organizacijske skupine dogodka (v nadaljevanju organizator) si pridržujejo pravico spremeniti pravila v vsakem trenutku brez vnaprejšnjega obvestila, prav tako si pridržujejo pravico do popolnega tolmačenja teh napisanih pravil in v redkih primerih njihovega prilagajanja. O pravilih na dogodku ne bo razprave. O primerih, ki v teh pravilih niso navedeni, odloča izključno organizator. Organizator lahko brez pojasnila zavrne vlogo za udeležbo. Odločitve organizatorja so končne.
 2. Kakršno koli obnašanje, ki moti organizacijo oziroma potek dogajanja dogodka, nasprotuje namenu dogodka, povzroča neposredno nelagodje udeležencev ali na kakršen koli način ogroža oziroma škoduje udeležencem, prostoru ali okolici dogodka ali javnosti v njegovi bližini, vodi k takojšnji zahtevi po odstranitvi z območja dogodka. Na dogodkih velja trenutno veljavna zakonodaja Republike Slovenije, zato bo kakršna koli kršitev zakona nemudoma prijavljena oblastem. Na dogodkih veljajo tudi pravila, ki jih določa lastnik lokacije dogodka (na primer pravila, ki jih določa hotel). Medosebni problemi, ki niso vezani na vse udeležence dogodka, se organizatorjev ne tičejo in vanje ne bodo posegali, če kateri od udeležencev ne bi s svojim delovanjem prekršil pravil dogodka.
 3. Za lastno obnašanje je odgovoren vsak posameznik sam, ne glede na vplive zaužitih substanc. Organizator ne sprejema odgovornosti za kakršno koli poškodbo ali škodo, ki jo udeleženec doživi oziroma utrpi med dogodkom. Vsak udeleženec se zaveda, da mu je lahko pravica do udeležbe v primeru kršenja pravil odvzeta brez povrnitve stroškov.
 1. Za udeležbo na dogodku morate biti na prvi dan dogodka stari vsaj 18 let.
  1. Izjemoma bo na nekaterih dogodkih, ob vnaprej in točno določenem času, dovoljena udeležba mladoletnim osebam, ki pa morajo biti na prvi dan dogodka stare vsaj 15 let. Ta izjema velja samo na dogodkih, za katere je bila le-ta jasno naznanjena vnaprej, s točno določenim časovnim okvirjem, v sklopu uradnega obvestila o prihajajočem dogodku, objavljenega s strani organizatorja.
  2. Nekateri dogodki so lahko javne narave (na primer sprehod po mestu). Zaradi same narave dogodka se lahko na tak dogodek prijavi kdorkoli, brez starostne omejitve. Ta izjema velja samo na dogodkih, za katere je bila le-ta jasno naznanjena vnaprej, v sklopu uradnega obvestila o prihajajočem dogodku, objavljenega s strani organizatorja.
 2. Samo prijavljene osebe s potrjeno prijavo se smejo udeležiti dogodka, razen če je navedeno drugače.
 3. Značko ali katero koli drugo identifikacijsko sredstvo (v nadaljevanju značka), ki jo prejmete ob prihodu na dogodek, ste dolžni nositi na vidnem mestu, da vas lahko identificiramo kot udeleženca dogodka. Poosebljanje druge osebe, tako da nosite njihovo značko, ni dovoljeno.
 4. Pred prijavo mora udeleženec navesti točne osebne podatke, ki obsegajo ime in priimek, datum rojstva ter naslov stalnega prebivališča. V posebnih primerih lahko organizator zahteva tudi navedbo dodatnih podatkov. Pred izdajo značke, bo organizator zahteval, da se udeleženec identificira z osebnim dokumentom. Če organizator ugotovi navedbo lažnih podatkov, bo le-te popravil ali, po lastni presoji, izdal prepoved udeležbe.
 5. Prijavo lahko potrdi le organizator. Prijave oseb s prepovedjo udeležbe bodo zavrnjene. V primeru, da se plačilo stroškov udeležbe zahteva pred dogodkom, je le-to pogoj za potrditev udeležbe. Organizator v primeru neudeležbe ni dolžan povrnitve stroškov, razen v primeru vnaprej sklenjenega dogovora, ki določa drugače. V primeru prepovedi udeležbe zaradi kršenja pravil udeleženec ni upravičen do povrnitve stroškov.
 6. Udeleženec ob prijavi potrjuje, da se strinja s pravili in pogoji dogodka.
 7. Ob začetku dogodka bo moral udeleženec podpisati pisno izjavo, da se strinja s pravili in pogoji dogodka. Udeleženec ima možnost določiti trajnost izjave:
  1. izjava velja le za en dogodek in se uniči po preteku 10 dni po zaključku dogodka ali
  2. izjava velja za nedoločen čas in za vse udeležbe na dogodkih, da pred vsako udeležbo ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. Izjavo lahko udeleženec kadarkoli prekliče, vendar ne prej kot 10 dni po zaključku zadnjega obiskanega dogodka.
Če je udeležba plačljiva, vam omogočamo naslednje načine plačila:
 • z nakazilom na račun društva SloFurs,
 • s plačilnimi metodami, ki jih omogoča sistem Stripe (na primer plačilne ali kreditne kartice, SEPA plačilo, itn.),
 • osebno na dogodku v gotovini ali s plačilno oziroma kreditno kartico.
Kateri način plačila bo na voljo za dogodek je odvisno od odločitve organizatorja. Vsa plačila so obvezujoča in končna, kot opredeljeno v razdelku V. (Vračilo kupnine in reklamacije vstopnic).

V primeru, da se udeleženec dogodka ne more udeležiti in je vstopnica zanj že poravnana, jo lahko brez dodatnih stroškov prenese na drugo osebo. V tem primeru, nas po elektronski pošti obvesti o svoji želji, v sporočilu pa navede še elektronski naslov uporabnika kateremu prenaša vstopnico. Navedeni uporabnik mora pred tem imeti potrjeno prijavo na istem dogodku, sicer vstopnice ne bomo mogli prenesti.

Vstopnice niso prenosljive iz enega dogodka na drugega.

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se izvajalec zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (osebno ali preko spleta). V drugih besedah; vstopnice za vse dogodke, ne glede na lokacijo izvajanja dogodka, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru odpovedi dogodka ali spremembe datuma ali lokacije izvajanja dogodka je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren prodajalec. Ob nastanku navedenih okoliščin bo prodajalec kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o možnostih vračila denarja. Če kupec v roku 14 od naznanitve sprememb ne zahteva povračila kupnine, se z navedenimi spremembami strinja in po tem roku ponovno ni upravičen do povračila kupnine.

V primeru vračila denarja bodo imetniki vstopnic prejeli povrnjen znesek, brez dodatnih zahtev, na isti način, kot so plačali vstopnice. S tem vstopnice postanejo neveljavne.

Minimalne ali upravičene spremembe v izvedbi dogodka so pridržana pravica, npr. zamik izvedbe za nekaj ur ali pa spreminjanje programa na dogodku. V primeru odpovedi, spremembe datuma ali lokacije dogodka ali spremembe v programu, dodatni stroški, ki jih kupec utegne imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški dostave, stroški plačil, ipd.), ne bodo povrnjeni.

Prodajalec se trudi zagotoviti, da so vse cene na spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če prodajalec odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo prodajalec o tem obvestil v najkrajšem možnem času ter kupcu dal možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor prodajalec s kupcem ne bo uspel vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo prodajalec kupčevo vstopnico obravnaval kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo prodajalec vrnil denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in prodajalec, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je prodajalec dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 1. Dogodki so javne narave, ki so lahko pogosto krat tudi na javnem mestu, zato naj bo obnašanje primerno za v javnost.
 2. Do ostalih udeležencev bodite vljudni in strpni.
 3. Spoštujte območje zasebnosti posameznika. Če si nekdo ne želi telesnega kontakta, ga ne poskušajte vzpostaviti. Če ste v dvomih, najprej vprašajte.
 4. Odgovorni ste za kakršno koli škodo, ki jo povzročite.
 5. Če nekdo zahteva, da prenehate dejavnost, ki se te osebe tiče, prenehajte nemudoma.
 6. Izkazovanje naklonjenosti naj bo v mejah dobrega okusa.
  • Krajši poljubi ali objemi so dovoljeni.
  • Dogodek je javen in se odvija na javnem območju, okolišu oziroma mestu, zato se je potrebno tudi temu primerno obnašati. Otipavanje intimnih oziroma neprimernih delov telesa ni dovoljeno. Dovoljeni niso niti francoski poljubi ter kar koli temu oziroma otipavanju podobno.
 1. Udeleženci morajo biti oblečeni okolju primerno. Golota, ki prikazuje več kot povprečne kopalke, ni primerna. Razne uniforme in kostumi, ki niso tematsko furry tudi niso dovoljene (na primer vojaške uniforme ali maske, potapljaška oprema, ipd.).
 2. Nošenje nazorne fetiš opreme ali prikazovanje spolnih igračk ni dovoljeno. Ovratnice, zapestnice in druga oprema, ki izgleda kot nakit, je dovoljena; povodci, kostumi, katerih zasebne regije so anatomsko pravilne, napihljivi kostumi in druga, za javnost nesprejemljiva oprema, ni dovoljena.
 3. Nošenje orožja na dogodkih ni dovoljeno, tudi če imate zanj dovoljenje. Izjema so uslužbenci organov izvršilne oblasti ali varnostniki, ki so v času dogodka na dolžnosti.
 4. Replike, modeli ali igrače, ki izgledajo kot orožje, so dovoljene le ob predhodnem posvetovanju z organizatorjem. Organizator bo prepovedal uporabo omenjenih predmetov v primeru, da bi lahko bili škodljivi drugim udeležencem, prostoru ali okolju dogodka.
 5. V primeru dvoma se posvetujte z organizatorjem, ki ima popolno pravico do odločanja.
 6. V primeru nedovoljene uporabe zgoraj naštetih pripomočkov oziroma predmetov (iz točk 2, 3, 4) lahko organizatorji le-te zaplenijo do konca dogodka. Poskus nadaljnje uporabe zaplenjenih pripomočkov oziroma predmetov lahko vodi v zahtevo po zapustitvi dogodka ali prepoved udeležbe na dogodkih.
 1. V vseh javnih prostorih dogodka, razen če je striktno drugače označeno, je prepovedano prikazovanje kakršnih koli materialov ali vsebin, ki so primerne zgolj za polnoletne osebe.
 2. Izmenjava materialov ali vsebin, ki so primerne zgolj za polnoletne osebe, je dovoljena znotraj zaprte skupine posameznikov, ki se z izmenjavo strinjajo, vendar le v primeru, če je ta izmenjava dovolj diskretna, da drugi udeleženci omenjenih materialov in vsebin ne morejo opaziti.
  • Če je na dogodku v določenem času dovoljena udeležba mladoletnim osebam, izmenjava kakršnih koli materialov ali vsebin, ki so primerne zgolj za polnoletne osebe, v tem času ni dovoljena.
 1. Prinašanje alkoholnih pijač na dogodek je strogo prepovedano. Alkoholne pijače sme priskrbeti le organizator ali oseba z organizatorjevim pooblastilom.
 2. Pijte zmerno, alkoholizirano stanje ni opravičilo niti olajševalna okoliščina v primeru kršitve pravil ali zakona.
 3. Organizator za alkoholizirane osebe ne odgovarja. V primeru hude alkoholiziranosti vas bomo predali službi nujne medicinske pomoči. V primeru pogostega prekomernega uživanja alkohola na dogodkih lahko udeleženec dobi prepoved udeležbe.
 4. Kajenje cigaret ni dovoljeno v zaprtih prostorih ali kjer je to jasno označeno. Metanje ali odlaganje cigaretnih ogorkov in porabljenih vžigalic je dovoljeno le v določene oziroma označene negorljive posode.
 5. Uporaba ognja, izvora ognja (vžigalnik, vžigalice, bencin in podobno) ne sme biti v bližini vnetljivih snovi ali stvari. Prepovedano je tudi kajenje v okolici vnetljivih snovi ali stvari.
 6. V primeru požara za vso škodo odgovarja oseba, ki je bila neposredno ali posredno odgovorna za začetek požara oziroma vzrok požara, in ne organizator.
 7. Posedovanje, posredovanje, prodaja ali uporaba prepovedanih drog je strogo prepovedana in bo nemudoma prijavljena pristojnim organom. Poleg tega bo udeleženec nemudoma izključen iz dogodka ter dobil prepoved udeležbe na drugih dogodkih.
 8. V primeru, da je osebo potrebno predati nujni medicinski pomoči ali drugi medicinski pomoči oziroma pristojnim organom (policija, reševalci in podobno) zaradi drog, alkohola ali drugih prej omenjenih prepovedanih substanc, krije vse stroške kršitelj sam. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na kršiteljevem zdravstvenem stanju in ne krije nobenih stroškov.
 1. Organizator si pridržuje pravico do prepovedi fotografiranja in snemanja (avdio in video) na območju dogodka.
 2. Organizator ima vse pravice do fotografij ali posnetkov (avdio in video) nastalih na območju dogodka. Organizator lahko zahteva od udeleženca, da mu le-ta pokaže fotografije ali posnetke. Če organizator presodi, da so fotografije ali posnetki neprimerni, lahko od udeleženca zahteva, da jih izbriše.
 3. Udeleženci lahko fotografije in posnetke uporabljajo v neprofitne namene. Če organizator po dogodku opazi kako sporno vsebino, lahko od udeleženca zahteva izbris le-te.
 4. Z udeležbo na dogodku se strinjate, da lahko organizator uporablja katerekoli fotografije, avdio in video posnetke za promocijske namene.
Sankcije določa organizator glede na resnost kršitve.
 1. V primeru manjših kršitev boste najprej le opozorjeni s strani organizatorja. Za manjše kršitve velja predvsem sistem dveh opozoril, prvo oziroma obvestilno opozorilo in drugo oziroma opozorilo pred sankcijo.
 2. Resnejše kršitve ali ponavljajoče se kršitve lahko vodijo do zahteve, da udeleženec zapusti dogodek, prepovedi udeležbe dogodkov za določen čas ali trajne prepovedi udeležbe dogodkov.
 3. Organizator ima pravico posameznim udeležencem postavljati posebne pogoje z namenom vzdrževanja reda in upoštevanja pravil in pogojev.
 4. Če menite, da vam je bila pri izreku sankcije storjena krivica, se obrnite na vodilnega organizatorja.
 5. V primeru nasilja oziroma če udeleženec ne zapusti dogodka na organizatorjevo zahtevo, si organizator pridržuje pravico, da v izrednih primerih (če udeleženec ogroža ostale udeležence, organizatorje ali druge ljudi oziroma živali) pokliče pristojne organe za odstranitev udeleženca z dogodka. Udeleženec lahko izgubi pravico do udeležbe na nadaljnjih dogodkih.
 6. V primeru potrebe po pristojnih organih kršitelj krije stroške.

XII. Kontaktni podatki

V primeru vprašanj, težav ali nejasnosti nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslovu [email protected].

V primeru, da želite stopiti v stik z nami preko pošte, lahko pismo naslovite na:
Društvo SloFurs
Gregorčičeva ulica 33
5000 Nova Gorica


Zadnja sprememba opravljena dne 28.05.2023.