Slovensko:

Čeprav vemo, da se vam v tej vročini verjetno nič ne da in bi želeli le leno poležavati v senci, smo se vseeno odločili malo popestriti poletje z novim furmeetom! Tokrat se vidimo


v soboto, 11. 8. 2018, v Izoli, s pričetkom okoli 14 ure. Točno lokacijo si lahko ogledate na zemljevidu.

Na meetu bo potekal art-corner, kjer ste dobrodošli, da se pridružite ustvarjanju ali pa naročite kako risbico, ki jih bodo ponujali nekateri ustvarjalci.

Na meetu bomo imeli manjši bazen, če se boste želeli na hitro osvežiti imejte s seboj kopalke in brisačo. Priporočamo tudi kremo za sončenje.

Meet bo trajal do okvirno polnoči. Na kraju meeta lahko prespi omejeno število oseb. Če želite prespati, označite ustrezno možnost v prijavnici, nato vas bomo obvestili, ali je dovolj prostora in ali potrebujete posteljnino ali spalno blazino/vrečo. Sprejeta prijava vam NE ZAGOTAVLJA možnosti spanja. Prednost imajo osebe, ki prihajajo od dalj. Za prevoz mora poskrbeti vsak sam.

Med 14h in 20h se meeta lahko udeležijo tudi mladoletne osebe, ki pa so na dan meeta stare vsaj 15 let ali več. Vse udeležence prosimo, naj se v tem času vzdržijo prekomernega uživanja alkohola in se izogibajo temam oziroma vsebinam, ki bi bile za naše mlade goste neprimerne. V tem času prav tako ne sme biti prosto dostopnega alkohola.

Cena bo med 10€ in 15€ na osebo in vključuje hrano (prigrizke in pizzo), brezalkoholno pijačo, ter omejene količine alkoholne pijače. Lastnih alkoholnih pijač ni dovoljeno prinašati. Kajenje v zaprtem prostoru ni dovoljeno.

Za udeležitev meeta se je potrebno prijaviti s pomočjo prijavnice, dostopne preko spodnje povezave. Prijave so možne do četrtka, 9. 8. 2018, ob polnoči. Ob prijavi boste morali izpolniti navesti nekaj osebnih podatkov, ob prihodu na meet pa podpisati izjavo, da ste prebrali, se strinjate in se boste držali pravil in pogojev, veljavnih na SloFurs meetih. Izpolnjeni podatki MORAJO biti točni, drugače vaša prijava ne bo veljavna. Razne napake in “šale” bomo popravili v zameno za 5€ doplačila.

Za več informacij nam lahko pišete na slofurs@gmail.com ali pa povprašate na našem Discord serverju.


V primeru sprememb in morebitnih dodatnih informacij o dogodku bojo objavljene pravočasno na našem Discord serverju in na tej spletni strani.

Prijava

 

 


English:

Even though the summer heat is probably making most of you feel lazy, we couldn’t simply sit around in the shade any longer! So come grab a cool drink with us at the upcoming SloFurs furmeet, which will take place


on Saturday, the 11th of August, begging at around 2 p.m. in Izola. You can find your way to the meet by looking at the map.

During the meet, there will be an art-corner going on, where you can contribute to the art creation, or just drop by and commission a piece or two from the artist, who’ll be available.

This time we shall also have a small pool, so if you want to refresh yourself don’t forget to bring your bathing suit and a towel! We also recommend brining some sunscreen.

The furmeet is planned to last until roughly midnight. Limited sleeping accommodation is available; if you would like to sleep over, indicate so in your registration form. We will consider all requests and let you know, where there’s enough space and whether you need bed linen or an inflatable mattress/sleeping bag. Keep in mind that an accepted registration DOES NOT MEAN you can sleep over at the location of the meet. Priority will be given to attendees coming from further away.

Minors, who are at least 15 years old on the day of the event, may attend between 2 p.m. and 8 p.m. We ask all attendees to drink moderately during that period and avoid topics or materials which might not be appropriate for our young guests. Please make sure no alcoholic beverage is unsupervised during the time.

Price will be between 10€ and 15€ per attendee, which includes food (snacks and pizza), non-alcoholic beverages and limited amount of alcoholic beverages. Bringing your own alcoholic beverages is forbidden. Smoking indoors is strictly prohibited.

In order to attend the meet you need to register, using the registration form, linked to below. Registrations will be open until Thursday, the 9th of August, at midnight. In order to register, you will be required to fill in some personal information and upon arrival, you will be required to sign a waiver, claiming that you have read, agree to and will abide the rules and terms of SloFurs meets. The entered information MUST be valid, otherwise your application will not be. Various mistakes and “pranks” will be corrected for a minor fee of 5€.

For more info, you can contact us at slofurs@gmail.com or join our Discord server.


This message can be subject to changes so stay tuned on our discord server and here on our webpage.

Registration