Slovensko

Aktualna različica:

Različica     Datum izdaje     Prenos
2 09. 09. 2017 .html, .docx, .pdf

Prejšnje različice:

Različica     Datum izdaje     Prenos
1 03. 09. 2013 .html, .docx, .pdf


English

Latest version:

Version     Release date     Download
2 09. 09. 2017 .html, .docx, .pdf

Previous versions:

Version     Release date     Download
1 03. 09. 2013 .html, .docx, .pdf